Pytania i Odpowiedzie - FAQ

obrazek3

1. Jak wstawić zdjęcie na strone?

W sekcji body naszego dokumentu użyj znacznika:

<body>
<img src="adresobrazka.jpg"/>
</body>

2. Jak wstawić na stronę listę numerowaną ?

Również w sekcji body w odpowiednim miejscu :

<ul>
<li>Twoje miasto</li>
<li>kod pocztowy</li>
<li>ulica</li>
</ul>

3. Jak utworzyć tabelę?

Tabelę definiuje się w obrębie znaczników table

<table border="1">
<tr>
<td>pierwszy wiersz, pierwsza kolumna</td>
<td>pierwszy wiersz, druga kolumna</td>
</tr>
<tr>
<td>drugi wiersz, pierwsza kolumna</td>
<td>drugi wiersz, druga kolumna</td>
</tr>
</table>

4. Jak dołączyć do strony zewnętrzny arkusz stylów ?

Styl definiuje się w obrębie znaczników head:

<head>
<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" href="Arkusz stylów CSS" />
</head>

5. Co to jest walidacja strony?

Walidacja strony to badanie poprawności swojego dokumentu przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie http://validator.w3.org. Oceń swoją stronę pod kątem ewentualnych komunikatów o błędach i dokonaj szybkich poprawek.