Kurs CSS

obrazek2

1. Sposoby definiowania stylów:

Definicja w kodzie HTML (tzw. style inline) o następującej składni:

Przykład:
<p style=”font-weight: bolder; font-size: 12px;”>
Przykładowy tekst akapitu


2. Podstawy składni:

Jest to ogólna składnia dla definiowanych stylów:

znacznik {
własność: wartość

Określimy teraz domyślną czcionkę dla całej strony:


* { /* uniwersalny selektor - dla wszystkich */
font-family:Tahoma }


3. Znacznik span i div:

<span class="red"> Przykładowy tekst</span> - w HTML

.red {
color: red; }

Przedstawiony znacznik div pozwala na grupowanie, dzieki czemu możemy definiować wygląd wielu znaczników w nim zawartych. W przedstawionym kodzie podmieniamy tylko span na div i mamy zdefioniowane style dla wszystkich znaczników znajdujących się w div.